Zoom

Şekil 5.4 CAD Özellikleri sekmesi altında yer alan  zoom grubu

5.4 Zoom
Bu grupta aşağıdaki komutlar yer alır.

  1. Çizimi Sığdır
  2. Büyüt
  3. Küçült

5.4.1 Çizimi Sığdır
Bütün çizimi görünme alanı içine sığdırır.

5.4.2 Büyüt
Çizimi büyütür. Fare tekerleğini ileri doğru döndürerek de büyütme işlemi yapılabilir.

5.4.3 Küçült
Çizimi küçültür. Fare tekerleğini geriye doğru döndürerek de küçültme işlemi yapılabilir.