Ölçülendirme Stilleri…

Ölçülendirme stilleri diyalog penceresi Şekil 5.2.8-A da verilmiştir.

Şekil 5.2.8-A Ölçülendirme stilleri diyalog penceresi

 

Bu diyalog penceresi ile yeni ölçülendirme stilleri oluşturulabilir veya var olan ölçülendirme stilleri düzenlenebilir veya aktifleştirilebilir.

Ölçülendirme stillerinin düzenleme menüsü üç başlık altında toplanmıştır bunlar Geometri, Yazı ve Birimler.

İlk açılan sayfada yani Liste kısmında değiştirilmek istenen ölçülendirme stili seçilir ardından Geometri , Yazı ve Birimler sekmelerinden gerekli düzenlemeler yapılır.Şekil 5.2.8-B de Geometri başlığı altındaki seçenekler verilmiştir.

Şekil 5.2.8-B de Ölçülendirme stilleri diyalog penceresinde geometri başlığı altındaki seçenekler

Geometri kısmında ölçülendirme stillerinin geometrik özellikleri belirlenir. Bu kısımda ölçülendirme hatlarının renk ve çizgi tipleri, ölçü alınırken uzantı şeklindeki hatların özellikleri, çemberler için merkez işaretinin şekli ve  okların özellikleri girilir.

Şekil 5.2.8-C de Yazı başlığı altındaki seçenekler verilmiştir.

Şekil 5.2.8-C de Ölçülendirme stilleri diyalog penceresinde yazı başlığı altındaki seçenekler

Yazı başlığı altında ölçülendirme yazıları ile ilgili iki kısım bulunmaktadır. Bunlar yazı görünümü ve  yazı yerleşimi.

Şekil 5.2.8-D de Birimler başlığı altındaki seçenekler verilmiştir.

Şekil 5.2.8-D de Ölçülendirme stilleri diyalog penceresinde birimler başlığı altındaki seçenekler

Birimler başlığı altındaki seçenekler üç bölümden oluşmaktadır. Bu kısımlar doğrusal ölçüler için birimler, açısal ölçüler için birimler, ve bütün özellikler için ölçek.