Katmanlar…

Katmanlar diyalog penceresi Şekil 5.1.1-A da verilmiştir.

 

Şekil 5.1.1-A Katmanlar diyalog penceresi

Dikkat:
Katmanlar diyalog penceresinde isimleri FE_ ön eki ile başlayan katmanlar üzerinde işlem yapılmamalıdır aksi takdirde elektrik projesi zarar görebilir. Projeyi yazdırırken çizgi kalınlıkları değiştirilebilir.
Katmanlar diyalog penceresinde var olan katmanlar düzenlenebilir , silinebilir veya yeni katmanlar eklenebilir.

 

Yeni Katman Ekleme:

Katmanlar diyalog penceresinde yeni butonuna tıklanarak yeni bir katman oluşturulabilir.

Yeni katman eklendiğinde ismi Layer 1 gibi bir isim olur. Rengi beyaz (Arka plana göre zıt renk) , kilidi açık, görünür olarak eklenir. Yeni eklenen katmanın çizgi tibi devamlı ve çizgi kalınlığı default olur. Ayrıca yeni eklenen katman yazdırılır haldedir.Yeni katman eklendikten sonra özellikleri değiştirilir.

 

Bir Katmanı Düzenleme:

Katmanlar diyalog penceresinde var olan katmanlardan bir tanesi seçildikten sonra bu katmanı düzenlemek için Detaylar butonuna tıklanır.

Detaylar butonuna tıklandıktan sonra Katmanlar diyalog penceresi Şekil 5.1.1-B deki gibi görünecektir.

Şekil 5.1.1-B Katmanları düzenlemek için Detaylar butonu tıklanınca

Detaylar butonuna tıklandıktan sonra seçili katmanın özellikleri değiştirilebilir.

Detaylarda şu özellikler değiştirilebilir

  • İsim
  • Renk
  • Çizgi kalınlığı
  • Çizgi Tipi
  • Görünüp görünmeyeceği
  • Kilitli olup olmayacağı (Düzenlenip düzenlenemediği)
  • Yazdırılıp ,yazdırılamayacağı

Detaylar kısmında ayrıca katmanda kaç tane obje bulunduğu bilgisi verilmiştir.

Katmanlar diyalog penceresinde seçili katmanı aktif katman yapmak için Aktif Yap butonuna tıklanır.

Seçili katmanı gizlemek veya gizli katmanı görünür yapmak için katman isminin yanındaki ampul işaretine tıklanır. Ampul işareti sarı renkte ise katman görünürdür , değilse katman gizlidir.

Seçili katmanı kilitlemek yani düzenlenmesini engellemek için katman isminin yanındaki kilit işaretine tıklanır. Kilit işareti açık ise katman düzenlenebilir değilse katman düzenlenemez.

Bütün katmanları görünür veya gizli yapmak için On/Off  butonuna tıklanır. Veya görünürlüğü tersine çevirmek için Invert butonuna tıklanabilir.

Ayrıca seçili katmanı silmek için Sil butonuna tıklanır.