Bloklar…

Bloklar diyalog penceresi ile çizimde bulunan blok tanımları ve bunların düzenlemesi için gerekli araçlar yer alır.

Şekil 5.2.1-A da bloklar diyalog penceresi verilmiştir.

Şekil 5.2.1-A Bloklar diyalog penceresi

Bloklar diyalog penceresi şu kısımlardan oluşmaktadır.

  • İsim : Bu seçim alanında istenilen blok seçilir. Bu alanda Obj başlığı altında seçilen blok tanımında kaç obje olduğu ve Ref başlığı altında ise seçilen bloğa ait kaç blok referansı bulunduğunu yazar.
  • Görünüm: Bu kısımda blok tanımının görüntüsü yer alır.
  • Yakalanma Noktasını Görüntüle: Görünüm penceresinde seçilen bloğun yakalanma noktasının (eklenme noktası) görünüp görünmeyeceği
  • Yeniden Adlandır: Bloku yeniden adlandırır.
  • XREF Ekle: XREF eklemek için gerekli işlemleri başlatır.
  • Sil: Seçilen blok tanımını siler
  • Ekle: Seçilen bloktan bir referans ekler
  • Dosyadan Ekle: Dosyadan blok ekler
  • Tekrar Yükle: Bloğu tekrar yükler
  • Düzenle: Bloğu düzenler