Çizim Ayarları…

Seçenekler diyalog penceresini açar. Şekil 5.2.3-A da seçenekler diyalog penceresi verilmiştir.

Şekil 5.2.3-A Seçenekler diyalog penceresİ

Seçenekler diyalog penceresi 5 adet başlık altında sayfalardan oluşmaktadır. Sırasıyla bu başlıklar şunlardır:

 

Görünüm:

Görünüm başlığı altında şu kısımlardan oluşur:

 1. Kursör:
 • Sistem kursörünü göster: Sistem kursörünün gösterilip gösterilmeyeceği
 • Artı (+) kursörünü göster: CAD için kullanılan artı şeklindeki kursörün gösterilip gösterilmeyeceği.
 • Artı (+) kursörü boyutu: Artı kursörünün boyutu
 1. Büyüteç:
 • Boyut: Eğer büyüteç açıksa büyütecin boyutu
 • Ölçek: Büyütme ölçeği
 • Pozisyon: Büyütecin pozisyonu
 1. Renk Paleti: Renk paleti seçmek için kullanılır
 2. Performans: Performans ile ilgili seçenekler bulunur

 

Seçim:

Seçim başlığı altında şu kısımlar yer alır: Şekil 5.2.3-B de seçim başlığı gösterilmiştir.

 

Şekil 5.2.3-B Seçenekler diyalog penceresinde seçim başlığı

 

 1. Seçim Modları:
 • Nokta ile otomatik seçim: Bir noktaya tıklayarak noktanın üzerinde bulunduğu objenin seçilip seçilmeyeceği
 • Dörtgen ile otomatik seçim: Dörtgen çizerek seçim yapılıp yapılmayacağı
 • Seçime obje eklemek için shift kullanımı: Seçime obje eklemek için shift kullanılıp kullanılmayacağı
 • Sadece aktif katmanda seçim yapılsın: Eğer sadece aktif katmandaki objelerin seçilmesi isteniyorsa
 • Düzenlemeden sonra seçimi kaldır: Obje düzenlendikten sonra seçimi kaldırılsın
 • Çokgenleri iç alanları ile seç: Çokgenleri seçerken iç alanlarıile seçer.
 • Kapalı polyline’ları çokgen gibi: Kapalı polyline’ları çokgen gibi seçer
 • Seçili çokgenlerde taramaları göster: Seçili çokgenlerde taramaları gösterir.

 

 1. Seçili Objeler:
 • Renk: Seçili objelerin rengi
 • Kalem Stili: Seçili objelerin çizgi stili
 1. Seçme kutucuğu boyutu: Obje seçilirken seçim kutucuğunun boyutu
 2. Kavramalar: Obje seçildikten sonra düzenleme noktalarına kavrama noktaları denir.
  • Kavramaları aç: Kavramaları açar
  • Renk: Kavramaların rengi
  • Kavrama boyutu: Kavrama kutucukların boyutu

 

Çizim Seçenekleri

Çizim işlemleri ile ilgili seçenekler yer alır. Şekil 5.2.3-C de çizim seçenekleri verilmiştir.

 

Şekil 5.2.3-C Seçenekler diyalog penceresinde çizim seçenekleri başlığı

 1. Otomatik Snap Ayarları:
  • İşaret: Snap işaretinin gösterilip gösterilmeyeceği
  • Mıknatıs: Mıknatısın açık olup olmayacağı
  • Otomatik snap kutucuğunu göster: Snap kutucuğunu gösterir
  • Otomatik snap işareti rengi: Snap işaretinin rengi
 2. Takip (Açılı Çizim Modu) Ayarları:
 • Açılı Çizim modu takip vektörünü göster (Display polar tracking vector): Açılı çizim modunda çizim yaparken çeşitli açılarda çizim yapıldığında takip vektörü gösterilsin
 • Takip bilgilerini görüntüle: Açılı çizim modunda çizim yaparken takip bilgileri görüntülensin.
 1. Otomatik snap işareti boyutu
 2. Kutucuk aralık boyutu

Import / Export:
Bu başlık altında çizimi import (Çizime dahil etme) ve export (Çizimi ihraç) etme seçenekleri yer alır. Burada import şekli ve export edilecek AutoCAD formatı seçilir.

Profiller:
Bu başlık altında ayarların kaydedildiği profiller seçilebilir. Varsayılan olarak Default profili seçilidir.