Çoklu Çizgi Stilleri…

Çoklu-çizgi stilleri diyalog penceresi Şekil 5.2.7-A da verilmiştir.

Şekil 5.2.7-A çoklu çizgi stilleri diyalog penceresi

Çoklu çizgi diyalog penceresi ile yeni çoklu çizgi stilleri oluşturulabilir veya herhangi çoklu çizgi stili düzenlenebilir veya aktifleştirilebilir.

Dikkat :
Çoklu çizgi stilleri elektrik elemanlarından olan çoklu hat gösterimi ile ilgili değildir.  Elektrik elemanı değildir. Ribbon menüde bulunan standart çizim sekmesinde çizim komutlarından çoklu hat için stillerdir.