Uzunluk Ölç

Uzunluk ölçme aracıdır. Bu komut çalıştırıldığında bir başlangıç noktası belirlenir. Ardından ikinci nokta girilir böylece iki nokta arasındaki uzunluk ölçülmüş olunur. Ölçüm sonuçları fare imlecinin yanında ve komut satırında görüntülenir. Sonraki noktalar tanımlanarak ölçüm işlemi devam ettirilebilir. Ölçüm işleminde iki sonuç bulunur bunlardan biri mesafe ve diğeri çevredir. Mesafe son iki nokta arasındaki uzaklık ve çevre ise bütün noktaların aralarında oluşturduğu uzunlukların toplamıdır. Fare imlecinin yanında çevre sonucu gösterilir.