Çizim Bilgileri

Çizim ile ilgili bilgiler verir. Şekil 5.3.5 –A da çizim bilgileri diyalog penceresi verilmiştir

Şekil 5.3.5 –A Çizim bilgileri diyalog penceresi