Çizimi Resme Dök

Çizimin bir kısmını veya tamamını resim şeklinde çıktısını almak için kullanılır. Şekil 5.3.3 –A de resim olarak dışarı çıkart diyalog penceresi görülmektedir.

Şekil 5.3.3 –A Resim olarak dışarı çıkart diyalog penceresi

Resim olarak dışarı çıkart diyalog penceresinde dosya kısmında resim dosyasının yolu girilir. Çıkış alanı kısmında resmin boyutu ayarlanır. Kapsam seçeneğinde bütün proje resme dahil edilir, görüntüle seçeneğinde görüntülenen ve pencere seçeneğinde ise projenin istenen kısmı resime dahil edilir.

Çözünürlük kısmında resmin çözünürlüğü hesaplanır ve istenilirse değiştirilebilir. Boyut kısmında resmin boyutu görülebilir.

Dikkat:
Resim olarak dışarı çıkart diyalog penceresinde dosya yolu olarak C: sürücüsünün ana klasörü seçilmesi durumunda resim dosyasının kaydedilmesine sistem tarafından izin verilmeyebilir. Bu yüzden farklı bir klasör yolu verilmesi gerekebilir.