Çizgi Tipleri…

Şekil 5.2.9-A da çizgi tipleri diyalog penceresi verilmiştir.

Şekil 5.2.9-A Çizgi tipleri diyalog penceresi

FalcoCAD çizgi tipleri formatı AutoCAD ile aynıdır. Dosyadan çizgi tipleri yüklenebilir. Veya yeni çizgi tipleri tanımlanabilir.

Dikkat:
FalcoCAD projelerinde isimleri FE_ öneki ile başlayan çizgi tipleri elektrik proje çiziminde kullanılmaktadır. Bu çizgi tipleri değiştirilebilir yalnız silinmemelidirler.