Çizgi Kalınlıkları…

Şekil 5.2.6-A da çizgi kalınlıkları diyalog penceresi verilmiştir. Bu diyalog penceresi ile aktif katman için çizgi kalınlığı seçilebileceği gibi çizgi kalınlıklarının ayarları düzenlenebilir.

Şekil 5.2.6-A Çizgi kalınlıkları diyalog penceresi

Seçilen aktif çizgi kalınlığı komut satırı çubuğunda Şekil 5.2.6-B deki gibi görülebilir.

Şekil 5.2.6-B Komut  satırı çubuğunda aktif çizgi kalınlığı gösterilir.

İstenilirse komut satırı çubuğundan da aktif çizgi kalığı değiştirilebilir.