Renkler…

Aktif katman için renk seçmek için bu komut kullanılır. Renk seç diyalog penceresi Şekil 5.2.5-A da verilmiştir.

Şekil 5.2.5-A Renk seç diyalog penceresi

Aktif seçili rengi komut satırı çubuğundan öğrenilebilir. Komut satırı çubuğunda renk kısmı Şekil 5.2.5-B de verilmiştir.

Şekil 5.2.5-B  Komut satırında aktif renk

FalcoCAD ile çizim yaparken renk seçeneği renkler menüsünden hem de komut satırından yapılabilir.