Kalibrasyon

Kalibrasyon ile projelerin ölçeği düzeltilebilir. Örneğin 1/100 ölçeğinde verilmiş bir proje 1/50 ölçeğine getirilebilir. Ölçeği değiştirmek için iki işlemin yapılması gerekmektedir. Birincisi proje üzerinde bir uzunluk seçilir , ikinci olarak bu uzunluğun gerçek değerinin ne olması gerektiğinin girilmelidir. Örneğin bir kapının genişliği 40 birim olarak verilsin gerçekte bu kapı 80 birim ise kalibrasyon ile önce 40 birimlik kısım ölçülür sonra bunun gerçek değeri olan 80 birim girilir.

Şekil 5.3.4-A da kalibrasyon diyalog penceresi verilmiştir.

Şekil 5.3.4-A Kalibrasyon diyalog penceresi

Kalibrasyon veya diğer adıyla düzeltme işlemi için öncelikle kalibrasyon diyalog penceresinde seçme noktaları butonuna tıklanır ve ölçüm için iki nokta belirlenir.

Ölçüm işleminden sonra kalibrasyon diyalog penceresinde gerçek mesafe alanına olması gereken uzunluk değeri girilir.