Tesisat Simetri Komutu

Çoğu mimari projede simetrik bölümler yer alır.Böyle durumlarda simetrik bölümlerden birisinin tesisatını çizmek yeterlidir.Bölümlerden birisinin tesisatı çizildikten sonra tesisat simetri komutuyla ile çizilen tesisat diğer bölüme simetriği alınarak kopyalanır.

Tesisat simetri komutu başlatıldıktan sonra tesisatın seçilmesi istenir seçim işlemi tesisat elemanları dörtgen içine alınarak yapılır.Tesisatı seçtikten sonra bir kısmının seçimini kaldırmak için CTRL basılı halde seçimi kaldırılıcak elemanlar dörtgen için alınır.
Seçim işlemi yapıldıktan sonra seçimi sonlandırmak için sağ tıklanır.Sağ tıklamanın ardından simetri ekseninin ilk ve ikinci noktaları belirlenir.Simetri ekseninin noktaları belirlenirken açılı çizim modu ve nesne yakalama modu kullanılabilir.

Simetri ekseninin iki noktasını da tıklayarak belirlendikten sonra simetri işlemini tamamlamak için tekrardan sağ tıklanır.Sağ tıklama ile simetri alınmış olunur ve başka simetri alma işlemleri için komut seçim işlemi için bekleme durumuna geçer.

Simetri işlemini tamamladıktan sonra ESC tuşuyla komuttan çıkış yapılır.

Dikkat:
Simetri ekseni belirlenirken mimari projelerde simetrik bölümlerin orta eksenleri seçilir. Çoğu durumda nesne yakalama ve açılı çizim modları kullanılır.Simetri eksenini belirlemek için Şekil 2.3.3 – A da bir örnek verilmiştir.

 

Şekil 2.3.3-A Örnek bir simetri ekseni seçimi , şekilde iki yönlü okla göstrilmiş