Hat Numaralandırma Komutu

Çizilmiş bir tesisattaki hatları numaralandırır.Hat numaraladırma komutu düzgün tesisatlar için yani hatasız çizilen tesisatlarda daha düzgün sonuçlar vermektedir. Tesisatınızın düzgün olup olmadığını bu gruptaki pano kontrol komutuyla kontrol edebilirsiniz.
Mouse imleci numaralandırılacak hata yaklaştırılır ve hatın üzerine tıklanır hata tıkladıktan sonra yazıyı konumlandırmak için ikinci bir nokta tıklanır.Eğer çizim açısı önemliyse açılı çizim modunda yapılabilir.

İpucu:
Hat numaraları için kural duvara göre panonun sağından saymaya başlar.En sağdaki hat 1 onun solundaki 2 ve böyle devam eder.

Hat numaralandırma aynı zamanda çoklu hat gösteriminden sonra da yapılabilir.Ayrıca beslemerle bir birine bağlı hatlarında numaralandırılması yapılabilir.Şimdi her bir durum için bir örnek gösterilecektir.Şekil 2.3.1 de bu durumların hepsine örnek  verilmiştir.

Beslemeye bağlı hattın numaralandırması

Çoklu hat gösterimine  bağlı hatların numaralandırması

Hat Numaralandırma Komutunda Yazının Boyutlandırılması
Hat numaralandırma komutunda komut satırı seçeneği yazının ve yazının içinde bulunduğu çemberin boyutudur.Yazıyı boyutlandırmak için komut satırında 3-30 arasında bir sayı girilip entere basılır.Varsayılan değer 5 dir.Yazıyla beraber çemberinde boyutu aynı oranda büyümektedir.

Dikkat:
Tesisat simetri komutunda tesisatın simetrisi alındığında hat numaralandırma tekrar sıfırdan yapılmalıdr.Çünkü bir panonun simetrisi alındığında panonun yönü değişmekte dolayısıyla hatların numaraları da değişmektedir.O yüzden numaralandırmayı simetriye katmamak gerekir.