Tesisat İşlemleri

Bu gruptaki komutlar çizilmiş bir tesisatı düzenlemek veya kontrol etmek içindir. Bu grupta hat numaralandırma, pano kontrol, tesisat simetri ve tesisat seçim komutları yer alır.

Şekil 2-D “Elektrik Çizim” sekmesinde yer alan “Tesisat İşlemleri” grubu