Tesisat Seçim Komutu

Tesisatı veya elemanları kopyalama, taşıma , silme ve  simetri alma gibi işlemlerden önce tesisatın seçili olması gerekir.Tesisat Simetri komutunda tesisatı seçme özelliği vardır yalnız kopyalama, taşıma ve silme işlemlerinde tesisat seçme özellikleri olmadığından bu komutları çalıştırmadan önce tesisat seçim komutuyla tesisat elemanları seçilir.
Tesisat seçim komutu bağlatıldığında seçilecek alan dörtgen çizilerek içine alır.Eğer bazı elemanların seçim dışı olması isteniyorsa CTRL basılı tutularak seçimi kaldırılmak istenen öğeler dörtgen içine alınır.Seçimi bitirmek için ESC ile komutan çıkış yapılır.

NOT:
Her nekadar ESC ile tesisat seçim komutundan çıkış yapılmışsa da seçilen tesisat seçili durumunu korur.