Pano Kontrol Komutu

Bir panonun bağlantılarını kontrol eder ve eğer yanlış bağlantı varsa kullanıcıyı uyarır.Eğer bağlantılar doğruysa panodaki linyelerin hesabnı yapar.Şu İşlemlerden önce panoları kontrol etmekte fayda vardır.

  • Hat Numaralandırma
  • Otomatik Tablo Yükleme Cetveli
  • Otomatik Gerilim Düşümü Hesabı
  • Manual Gerilim Düşümü Hesabı
  • Otomatik Kolon Şema

Bu bahsedilen işlemlerin düzgün yapılabilmesi için pano kontrolünün sağlanabilmesi gerekir.

Genellikle iki panonun çıkış linyeleri arasında bağlantı olduğunda hata çıkmaktadır.Çıkan hata metnide bağlantılı panoların isimleri ve kaçıncı linyelerinin bağlı olduğu yer alır.
Pano kontrolü için pano kontrol komutu başlatılır ve kontrol edilecek pano tıklanır.

Şekil 2.3.2-A da hatalı ve düzgün durumları için pano kontrol komutunun sonuçları verilmiştir.

Pano kontrol komutunda iki pano arasında linye bağlantısı olduğunda

Pano bağlantıları düzgün olduğunda
Şekil 2.3.2-A da hatalı ve düzgün durumları için pano kontrol komutunun sonuçları verilmiştir.

Elektrik içtesisat yönetmeliğine göre bir linyeye 7 priz ve 9 armatür bağlanabilir.Şayet bir aşım söz konusu ise pano kontrol komutunda aşım için uyarı vermektedir.Şekil 2.3.2-B de bu aşım uyarısına örnektir.

Şekil 2.3.2-B 7.Linyede aşım var

NOT:
Aşım olsa da hesaplara ve şemalar çıkartılabilirler.