Kuvvetli Akım Elemanları

Şekil 2-A Ribbon menüdeki “Elektrik Çizim” sekmesinde yer alan kuvvetli akım elemanları grubu

 

 

Pano Ekleme Komutu

Pano eklemek için kullanılır.FalcoCAD’te zayıf akım dağıtım kutuları da pano sayıldığından bu komutla eklenirler.Pano ekleme iki şekilde ele alınacatır bunlar görsel menülerle pano ekleme ve komutlarla pano ekleme.

 

a)Görsel Menülerle Pano Ekleme

Ribbon Menü>Elektrik Çizim>Kuvvetli Akım Elemanları>Pano Ekleme menüsüne tıklayarak pano ekleme komutu başlatılır.Pano ekleme komutu başladığında çizim rehberi penceresi şu şekile dönüşür:

 

Şekil 2.1.1-A Pano ekleme komutu başlatıldığında Çizim Rehberi penceresi

Şekil 2.1.1-A de görüldüğü gibi çizim rehberi penceresindeki özellikler iki başlık altında verilmiş bunlar eleman çeşidi ve eleman özellikleri , projeye pano eklemek için eleman çeşidi olarak pano çeşidi seçilir ve özellikleri eleman özelliklerine girilir. Özellik olarak panonun adı ve linye kapasitesi bulunmaktadır. Linye kapaitesi bir  panoya bağlanabilecek maksimum linye sayısı anlamına gelir. Linye sayısını ortalama olacak şekilde tahmin edilmeli fakat tahmin edilen sayı sonradan bağlanılacak linye sayısından büyük veya eşit olmasına dikkat edilmelidir.

 

Dikkat:

FalcoCAD’te pano isimleri benzersiz olmalıdır yani iki pano ismi aynı olamaz.Zaten  yanlışlıkla da olsa aynı isim verilmeye çalışıldığında program uyarı verecek ve izin vermeyecektir.

Çizim rehberinde pano çeşidi seçildikten ve pano özellikleri girildikten sonra panonun ekleneceği duvara Şekil 2.1.1-B deki gibi yaklaşıp bir defa tıklanmalıdır.

 

 

Şekil 2.1.1-B Pano Ekleme komutunda iken fare imlecini duvara yaklaştırma

Panoyu duvara yaklaştırıp tıkladıktan sonra pano eklenir , pano adı ve pano şekli tam bir şekilde görünür.

 

Şekil 2.1.1-C Pano eklendikten sonra pano görünüşü

Şayet mouse imleci duvara değil de boşluğa yaklaştırılırsa Şekil 2.1.1-Ç görüldüğü gibi uyarı ikonu görünecektir.FalcoCAD’te bir çok komutta uyarı ikonu görünmektedir ve anlamı bu durumda işlem yapılamazdır.Pano ekleme komutundaki anlamı pano boşluğa eklenemezdir.

 

Şekil 2.1.1-Ç Pano ekleme komutunda iken fare imleci boşlukta iken çıkan uyarı ikonu.

 

Pano eklendikten sonra komuttan üç şekilde çıkılabilir bunlardan bir yolu ESC tuşuyla komuttan çıkış yapma.İkinci yol çizim rehberinin üst kısmında yer alan başlık butonuna tıklayarak.(Şekil 2.1.1-D de çizim rehberi başlık butonu görülmektedir.)

Diğer bir yol da ribbon menüde pano ekleme komutu başlarken tıklanan butona tekrar tıklamak.

 

Şekil 2.1.1-D Çizim rehberi penceresi başlık butonu

İpucu:

FalcoCAD’te ESC tuşuyla bütün komutlardan çıkış yapılabilmektedir.

İpucu:

FalcoCAD’te çizim rehberinin üst kımında yer alan başlık butonu ile bütün elektrik komutlarından çıkış yapılabilmektedir.

b)Komutlarla Pano Ekleme

Pano ekleme komutunu başlatmak için komut satırına veya çizim alanı aktif iken (Komut satırının görünür durumda olup olmaması önemli değildir her durumda komutlar çalışır) PN veya PANEL yazılıp entere basılır. Bu durumda komut satırı Şekil 2.1.1-E de görüldüğü gibi çeşitli seçenekler sunar.Bu seçenekler:

 • Pano Adı
 • Linye Kapasitesi
 • Varsayılanlar
 • Yardım

 

Şekil 2.1.1-E PN (Pano ekleme komutu) girildikten sonra komut satırı

Pano adını değiştirmek için komut satırına N harfi yazılır ve entere basılır.

 

İpucu:

“paNo adı” şeklindeki seçenek yazısından da anlaşıldığı gibi seçeneklerdeki büyük harfler yardımcı komutu verir.Bu seçenekte yardımcı komut N dir.

 

Yardımcı Komut Nedir?:

Bir komutun seçeneklerini girmek için gerekli olan harflerdir.Örneğin pano adını değiştirmek için girilen N harfi bir yardımcı komuttur.

Pano adını değiştirmek için N harfine basıldığında komut satırı Şekil 2.1.1-F deki gibi kullanıcıdan pano adı girilmesi istenir.Bu durumda kullanıcı pano adını girer ve entere basar.

Şekil 2.1.1-F Pano ekleme komutunda N yardımcı komutuyla eklenecek panoya isim verme

Şekil 2.1.1-F de <> parantezleri içinde varsayılan veya önceki pano adı girilmiş.Sistem eğer pano ismi verilmezse bu pano ismini kullanacaktır.

 

Dikkat:

FalcoCAD’te pano eklerken eğer pano ismi verilmezse program NT , AT, KT vb isimlerle başlayan ve projede ekli olan panolardan farklı olacak şekilde bu isimlerin sonuna rastgele sayılar getirerek panoyu ekler. Örneğin Tali Işık Panosu seçildiğinde ve panoya bir isim verilmeden projeye eklendiğinde NT82 benzeri bir isim alır. Burada 82 rastgele bir sayıdır her ekleme bu sayı değişir.

 

Not:

Projelerin daha okunaklı olması için pano isimlendirilmesi önemlidir. Çünkü tablo yükleme cetveli , gerilim düşümü ve kolon şema gibi hesap ve şemaları çıkarırken pano isimlerinin projede hangi panoya ait olduklarının iyi bilinmesi gerekir.

FalcoCAD’te pano isimlendirmesinde pano isimleri farklı oldukları sürece herhangi bir kısıtlama yoktur. İsimlendirmede hiçbir kural bulunmamaktadır.

Linye kapasitesini değiştirmek için L yardımcı komutu kullanılır.

Varsayılanlar seçeneği ise pano ekleme özelliklerini sıfırlar yani komut başlangıç durumuna getirir.Varsayılanlar seçeneği için R yardımcı komutu kullanılır.

 

Yardım Seçeneği:

Hemen hemen bütün komutlarda yer alan Y yardımcı komutu yardım diyalog penceresini görüntülemek için kullanılır. Örneğin pano ekleme komutunda Y yardımcı komutu çalıştırıldığında Şekil 2.1.1-G deki gibi bir pencere açılacaktır. Bu pencerede yardımcı komutların anlamı yer almaktadır. Böylece kullanıcı hangi yardımcı komutları kullanabileceğini öğrenmiş olur.

Şekil 2.1.1-G Pano ekleme komutunda Y yardımcı komutuyla açılan yardım diyalog penceresi.

 

Şekil 2.1.1-E deki komut satırı penceresindeki metinden de anlaşıldığı gibi pano çeşidini değiştirmek için direk her bir pano çeşidi için gerekli yardımcı komut kullanılmalıdır ve bu yardımcı komutların listesi Şekil 2.1.1-G de görülen yardım diyalog penceresinden öğrenilebilir.

 

Pano çeşidini değiştirmek için kullanabileceğiniz yardımcı komutlar Tablo 2.1.1-C de verilmiştir:

Tablo 2.1.1-C Pano ekleme komutunda pano çeşidi için yardımcı komutlar

İpucu:

Yardımcı komutları öğrenmenin daha kolay bir yolu da çizim rehberi penceresinden faydalanmaktır.Şekil 2.1.1-A da pano ekleme komutu başlatıldıktan sonraki çizim rehberi görüntüsüdür.Bu görüntüye dikkat edilirse eleman çeşidi kısmında pano isimlerinin yanında köşeli parantezler (“[]”) içinde harfler görülmektedirBu harfler her bir pano çeşidi için gerekli yardımcı komutlardır.Diğer bir ipucu da çizim rehberi penceresi başlık butonundaki yazının yani komut isminin sonunda köşeli parantezler içinde komut verilmiştir.Örneğin pano ekleme komutu pn dir.

Dikkat:

Yardımcı komut ile komutlar karıştırılmamalıdır.Yardımcı komutlar bir komut çalıştırıldıktan sonra seçenekler içindir.

 

Örnek:

Bu örnekte komutlarla projeye bir pano ekleyeceğiz.Pano ekleme komutu ve yardımcı komutlarını sırasıyla uygulayalım:

 1. PN (enter) – Pano ekleme komutu başlatıldı
 2. K (enter) – Ana Kuvvet Pano seçildi
 3. N (enter) -Panoya yeni bir isim verilecek
 4. AKT (enter)– Panonun ismi girildi
 5. L (enter)– Linye kapasitesi girilecek
 6. 15 (enter) – Panoya 15 linyelik kapasite verildi

Bu komutlar uygulandıktan sonra mouse imleci duvara yaklaştırılır ve bir defa tıklanır.

 

Komut ve Görsel Menülerin Birlikte Kullanımı

FalooCAD’te menüler ve komutlar birlikte yani eşzamanlı olarak kullanılabilirler.Bunun için herahngi bir ayarlama yapılmasına gerek yoktur.Mesela pano ekleme komutunda pano çeşidini hem komutlarla hem de çizim rehberinden seçilebilir.Örneğin bir yardımcı komut unutulduğunda çizim rehberinden işlem gerçekleştirilebilir.Komutların amacı çizim işlemini daha pratik hale getirebilmektir

 

Priz Ekleme Komutu

Bütün ekleme komutlarında olduğu gibi priz ekleme komutunda da kullanıcı hem görsel menüler hem de komut satırını kullanarak elektrik projesine prizler ekleyebilir.

 

a)Görsel Menülerle Priz Ekleme

Ribbon Menü>Elektrik Çizim>Kuvvetli Akım Elemanları>Priz Ekleme menüsüne tıklayarak priz ekleme komutu başlatılır.Priz ekleme komutu başladığında çizim rehberi penceresi Şekil 2.1.1-Ğ  benzer olur.

 

Şekil 2.1.1-Ğ Priz ekleme komutu başlatıldığında çizim rehberi penceresinin görünümü

Çizim rehberi penceresinde özellikler iki başlık altında verilmiş bunlar Eleman Çeşidi ve Eleman Özellikleri dir. Kullanıcı eleman çeşidini ve eleman özelliklerini girer.Prizler için eleman özellikleri Güç (Watt olarak) ve Güç Görünme dir. Herhangi bir priz çeşidi seçildiğinde varsayılan sistemdeki gücü otomatik olarak girilir.Eğer priz sembolünün yanında gücünün de görünmesi isteniyorsa Güç Görünme = EVET yapılır.

 

Çizim rehberi bilgileri girildikten sonra Şekil 2.1.1-H de görüldüğü gibi mouse imlecini duvara yaklaştırılmalıdır.

 

Şekil 2.1.1-H Priz ekleme komutunda mouse imleci duvara yaklaştırıldığında

Mouse imleci duvara yaklaştırılınca priz sembolü duvara göre yönlenir ve bu anda bir kez tıklanır.Tıklama yapıldığında priz sembolü Şekil 2.1.1-I ‘deki gibi mavi renk olur.

Şekil 2.1.1-I Priz eklendikten sonraki görünümü

 

Priz eklendikten sonra dikkat edilirse duvara varsayılan olarak 5.0 birim uzaklığa yerleştirilmiştir.

Eğer güç görünme seçeneği EVET yapılmış olsaydı eklenilen priz Şekil 2.1.1-İ dekine benzer şekilde görünecekti.

Şekil 2.1.1-İ Güç Görünme =EVET yapıldığında priz eklendikten sonraki görünümü

 

b)Komutlarla Priz Ekleme

Komut satırında prizleri eklemek için SO veya SOCKET komutu çalıştırılır.Bu komut çalıştırıldığında komut satırı Şekil 2.1.1-J’ deki gibi görünecektir.

Şekil 2.1.1-J PR (Priz Ekleme) komutu çalıştırıldığında komut satırı seçenekleri

 

Şekil 2.1.1-J de görüldüğü üzere komut çalıştırıldıktan sonra çıkan komut metninden anlaşılacağı gbi güç değeri veya priz çeşidi girilmesi istenmektedir.Böyle sayısal değerler girilmesi istenildiğinde bu değerler direk yardımcı komut olmadan girilip entere basılabilir. Şimdi bunu bir örnekle yapalım ve priz güç değerini 500 W yapalım.

 

Komut satırına direk 500 değeri yazıp enter yapalım.Bu durumda sonuç Şekil 2.1.1-K de görülmektedir. Yani priz gücümüz 500W oldu.

 

 

Şekil 2.1.1-K Priz ekleme komutunda priz gücü yardımcı komut olmadan direk girilip entere basıldığında çıkan sonuç

 

Dikkat:

Komutlarla priz eklerken priz gücü komut satırına girildiğinde daha önce Görsel Menülerle Priz Ekleme konusunda da anlatılan Güç Görünme özelliği otomatik olarak belirlenir, Eğer komut satırına yazılan priz gücü seçilmiş olan priz çeşidi için sistemdeki varsayılan güçten farklı ise Güç Görünme=EVET olur , eğer sistemdeki varsayılan güce eşit ise Güç Görünme=HAYIR olur. Örneğin Bir Fazlı Topraklı Priz’in varsayılan gücü 300W tır eğer komut satırına bu değerden farklı bir değer mesela 500 girilip enter yapılırsa Güç Görünme=EVET olur.Tekrardan eğer priz gücü 300W yapılırsa Güç Görünme=HAYIR olur.

Her nekadar komut satırında güç görünme özelliği otomatik belirleniyor olsa da çizim rehberi penceresinden değeri manuel olarak değiştirilebilir.

SOCKET komutunun diğer bir seçeneği de priz çeşididir.Her bir priz çeşidi için bir tane yardımcı komut bulunur.Bu yardımcı komutlar Y yardımcı komutuyla görülebilir.Y yardımcı komutu çalıştırıldığında yardım diyalog penceresi açılacaktır. Yardım diyalog penceresinde bütün yardımcı komutlar verilmiştir.Böylece kullanıcı istediği zaman öğrenebilir.

Priz ekleme komutunda priz çeşidini seçmek için Tablo 2.1.1-B deki yardımcı komutlar kullanılabilir.Bu yardımcı komutlara aynı zamanda Y yardımcı komutuyla da erişilebilir.

Tablo 2.1.1-B Priz ekleme komutu ,priz çeşitleri için yardımcı komutlar

Ayrıca Pano Ekleme konusunda da anlatıldığı gibi çizim rehberinde eleman çeşitlerinin isimlerinden sonra köşeli parantez içinde yardımcı komutları yer alır.Ve çizim rehberi penceresi başlık butonunda  Priz Ekleme yazısından sonra [SO] yazısıyla komut ismi verilmiştir.

Örnek:

 1. SO (enter) -Priz ekleme komutu başlatıldı
 2. C (enter) – Çamaşır makinası prizi seçildi
 3. 2800 (enter) -Gücü 2800W yapıldı

Bu değerler girildikten sonra mouse imleci duvara yaklaştırılır ve bir kez tıklanır.

Komutu  ESC tuşuna basarak, veya çizim rehberi penceresinde başlık butonuna tıklayarak veya ribbon menüde priz ekleme komutuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.

 

Armatür Ekleme Komutu
a)Görsel Menülerle Armatür Ekleme
Ribbon Menü>Elektrik Çizim>Kuvvetli Akım Elemanları>Armatür Ekleme menüsüyle Armatür Ekleme komutu başlatılır.Armatür ekleme komutu başlatıldığında çizim rehberi penceresi Şekil 2.1.1-L deki gibi olur.

Şekil 2.1.1-L den görüldüğü gibi çizim rehberi penceresinde iki başlık altında armtür ekleme için gereken bilgiler yer alır.Bu başlıklardan eleman çeşidi altında armatür çeşitleri yer alır. Eleman özellikleri kısmında ise armatür eklemek için aydınlatma hesabında gereken bilgiler yer alır.

Eleman özelliklerini şunlardır:

 • Mod: Armatürlerin eklenme modudur.TEKLİ ve ÇOKLU seçeneklerine sahiptir.Bu seçeneklerden TEKLİ seçildiğinde armatür ekleme komutu aydınlatma hesabını yapmaz ve aydınlatılacak alanın ortasına bir tane tek armatür yerleştirir.TEKLİ mod aydınlatma hesabı yapılması istenilmediğinde kullanışlı olur.ÇOKLU mod ise normal şekilde aydınlatma heabı yapılarak eklenir.
 • Lamba Sayısı: Eklenilecek armatürlerin her birindeki lamba sayısıdır.Tam sayı bir değer alır.
 • Lamba Çeşidi: Bu listede seçilen armatür çeşidi için uygun lambaları listeler.Bu listede watt-lümen ikilisi yer alır.Lamba seçildiğinde Lamba Gücü ve Lamba Lümeni özellikleri otomatik olarak seçilen lambaya göre değer alır.
 • Lamba Gücü: Eğer sistemdeki lambaların dışında bir güç değeri kullanılacaksa bu özelliğe özel lamba gücü girilir.
 • Lamba Lümeni: Eğer sistemdeki lambaların dışında bir lümen değeri kullanılacaksa bu özelliğe özel lamba lümeni girilir.
 • Aydınlanma Düzeyi: Bilinen bazı aydınlanma düzeyleri yer alır.Bu düzeyler şunlardır:
  • Oturma/Yatak Odası (50 Lüks)
  • Mutfak Aydınlatması (125 Lüks)
  • Dükkan Aydınlatması (150 Lüks)
  • Bodrum/Sığınak (50 Lüks)
 • Lüks:Eğer sistemdeki hazır aydınlatma düzeylerinden farklı olarak özel aydınlatma düzeyi kullanılacaksa bu özelliğe lüks değeri olarak girilir.
 • Yansıtma Katsayıları:

Tavan Yansıtma, Duvar Yansıtma, Zemin Yansıtma özellikleri ile yansıtma katsayıları girilebilir.Bu katsayılar hakkında detaylı bilgi için “Malzemelerin Yansıtma Katsayısı” diyalog penceresi açılabilir.

“Malzemelerin Yansıtna Katsayısı” diyalog penceresini açmak için çizim rehberinde yansıtma değerlerine çift tıklayarak veya bir kez tıklayıp üç nokta (…) butonuna tıklanır.Üç nokta butonu Şekil 2.1.1-M deki gibidir.

 

 

Şekil 2.1.1-L Armatür komutu başlatıldığında çizim rehberi görüntüsü

Şekil 2.1.1-M Yansıtma katsayılarına bir kez tıklayınca üç nokta butonu ortaya çıkar.

Malzemelerin Yansıtma Katsayısı diyalog penceresi Şekil 2.1.1-N de verilmiştir.

Şekil 2.1.1-N “Malzemelerin Yansıtma Katsayısı” diyalog penceresi

 

Dikkat:

Varsayılan sistemdeki yansıtma katsayıları standart katsayılardır.Eğer kullanıcı yansıtma katsayıları hakkında bilgili değilse değiştirmemelidir.

 

Armatür eklemede çizim rehberinde geriye kalan özellikler şunlardır:

Tavan Yükseklik, Kordon Yükseklik bu iki özellik varsayılan değerdedirler.Eğer değiştirmek isteniliyorde değerler girilebilir.

Çizim rehberinde gerekli bilgiler girildikten sonra projede dörtgensel bir alan seçilir.

 

İpucu:

Armatürleri yerleştirmek için dörtgensel bir alan seçilirken eğer dörtgensel alanın tam oturmasını veya oda içerisinde duvarlara göre seçilmesi isteniyorsa çizim modlarından Nesne Yakala aktif edilir ve sonra odanın köşe noktası yakalanır , sonra diğer köğe noktası seçilir. Şekil 2.1.1-O dea örnek bir uygulama gösterilmiştir.

 

 

Şekil 2.1.1-O Örnek bir armatür ekleme uygulaması. Soldaki şekilde dörgensel alan seçiliyor. Sağdaki şekil eklenme sonrası görüntüsüdür.

 

b)Komutlarla Armatür Ekleme

Armatür komutunu başlatmak için komut satırına ARMATURE veya AR yazılıp entere basılır.Armatür komutu başlatıldığında komut satırındaki seçenekler Şekil 2.1.1-Ö deki gibi olacaktır.

Şekil 2.1.1-Ö Armatür komutu başlatıldığında komut satırı seçenekleri

Şekil 2.1.1-Ö ‘de armatür komutu seçenekleri

 • Tekli Ekleme,
 • Armatür Seçme
 • Lamba Sayısı
 • Lamba Gücü
 • Lümen
 • Yardım

İpucu:

Armatür komutundaki seçenekler için gereken yardımcı komutlar bu seçeneklerin yazılarındaki büyük harflerdir.Örneğin “lamba Sayısı” seçeneği için yardımcı komut S harfidir.

 

Tekli Ekleme:Tekli armatür eklemeyi açar veya kapatır.

Armatür Seçme:Armatür seçme seçeneği çalıştırıldığında komut satırı Şekil 2.1.1-P deki gibi seçeneklere sahip olur.

Şekil 2.1.1-P Armatür komutunda armaür seç seçeneği seçildiğinde komut satırının görüntüsü

Armatür listesini görüntülemek için Y yardımcı komutuyla ile yardım diyalog penceresi  görüntülenebilir. Yardım diyalog penceresi Şekil 2.1.1-R de görülmektedir.

Şekil 2.1.1-R Armatür komutunda Armatür seç seçeneği için yardım diyalog penceresi

 

Şekil 2.1.1-R den görüldüğü gibi armatür çeşidini seçmek için gerekli yardımcı komutlar verilmiştir.Kullanıcı bu yardımcı komutlarla armatür seçebilir.

Tablo 2.1.1-A Armatür seçme yardımcı komutları

Armatür seçildikten sonra lamba sayısı ve lamba gücü girilir.Lamba sayısı bir armatürdeki lamba sayısıdır.Lamba sayısı girildikten sonra lamba gücü girilir.Girilen lamba gücü eğer sistemdeki varsayılan güçlerden birisi ise lamba lümeni otomatik olarak girilir bu durumda lamba lümeni girmeye gerek yoktur fakat yine de kullanıcı lamba lümenini girebilir.

 

Sistemdeki varsayılan lamba güçlerinin listesini görmek için lamba gücü seçeneği açık iken Y yardımcı komutuyla yardım diyalog penceresi  görüntülenebilir. Bu pencerede kullanıcının seçmiş olduğu armatür çeşidi için varsayılan güçler bulunur.

 

Armatür ekleme komutu çalıştırıldığında Şekil 2.1.1-Ö’de görüldüğü gibi kullanıcıdan aydınlanma düzeyi girilmesi istenmektedir.Aydınlanma düzeyi için yardımcı komut girilmelidir.Aydınlanma düzeyi yardımcı komutlarını öğrenmek için Y yardımcı komutuyla yardım diyalog penceresi görüntülenebilir. Yardım diyalog kutusunun görüntüsü Şekil 2.1.1-S de görülmektedir.

Şekil 2.1.1-S Armatür komutu aydınlanma düzeyi için yardımcı komutların gösterildiği yardım diyalog penceresi

Şekil 2.1.1-S de görüldüğü gibi özel aydınlatma için X yardımcı komutu kullanılır.Bu yardımcı komutla istenilen aydınlanma düzeyi girilebilir.Eğer standart aydınlanma düzeyleri girilmek isteniyorsa Oturma/Yatak odası için O, Mutfak için M, Dükkan için D ve Bodrum , sığınak vb için B yardımcı komutları kullanılabilir.

 

Örnek:

 1. AR (enter) – Armatür ekleme komutunu başlat
 2. X (enter) – Özel Aydınlanma düzeyi girilecek
 3. 75 (enter) – Aydınlanma düzeyi 75 Lüks seçildi
 4. A (enter) – Armatür Seçilecek
 5. V1 (enter) – V1-Simit Fluoresan Armatür seçildi
 6. S (enter) – Bir armatürdeki lamba sayısı girilecek
 7. 2 (enter) – Bir armatürde 2 lamba seçildi
 8. G (enter) – Lamba gücü girilecek
 9. 36(enter) – Lamba Gücü 40W girildi (Lümen otomatik olarak 2350 oldu)

 

Bu örnekte V1-2x36W , otomatik olarak 2350 Lümen  ve özel aydınlanma düzeyi olarak da 75 lüks girildi. İsteseydik ön tanımlı aydınlanma düzeylerinden birisini seçebilirdik örneğin M yardımcı komutuyla

Aplik Ekleme Komutu

a)Görsel Menülerle Aplik Ekleme

Ribbon Menü>Elektrik Çizim>Kuvvetli Akım Elemanları>Aplik Ekleme menüsünden aplik ekleme komutu başlatılır.Aplik ekleme komutu başlatıldığında çizim rehberi penceresi Şekil 2.1.1-Ş deki gibi görünecektir.

 

 

 

 

Şekil 2.1.1-Ş Aplik ekleme komutu başlatıldığında çizim rehberinin aldığı görünüm

Şekil 2.1.1-Ş de çizim rehberi iki ana başlıktan oluşmaktadır bunlar eleman çeşidi ve eleman özellikleri.Eleman çeşidi olarak aplik çeşitleri ve projektör bulunur.

Eleman çeşidi seçildikten sonra lamba sayısı girilir ve ondan sonra ister lamba çeşidi listesinden güç-lümen ikilisi seçilir veya istenirse lamba gücü ve lamba lümeni manuel olarak girilir.

 

Lamba seçildikten sonra mouse imleci Şekil 2.1.1-T deki gibi duvara yaklaştırılır ve tıklanır.

 

Şekil 2.1.1-T Aplik ekleme komutunda mouse imleci duvara yaklaştırıldığında

 

Mouse imleci duvarın yanındayken bir kez tıklanır ve bu şekilde duvara göre yönlenmiş bir aplik eklenmiş olur.Aplik eklendikten Şekil 2.1.1-U daki gibi görünür.

 

Şekil 2.1.1-U Aplik eklendikten sonraki görüntüsü

 

 

b)Komutlarla Aplik Ekleme:

Komutlarla aplik eklemek için komut satırından SCONCE veya kısaltılmış hali olan SN girilir.

SN komutu girildikten sonra komut satırı Şekil 2.1.1-Ü deki gibi görünür.

Şekil 2.1.1-Ü Aplik ekleme komutu çalıştırıldığında komut satırı görüntüsü

Şekil 2.1.1-Ü de aplik ekleme komutu çalıştırıldıktan sonra kullanıcıdan aplik çeşidi girilmesi isteniz.Aplik çeşitlerini öğrenmek için Y yardımcı komutu kullanılabilir. Bu yardımcı komutlar Tablo 2.1.1-D de verilmiştir.

 Şekil 2.1.1-V Aplik çeşitleri girildikten sonra lamba gücü ve lamba sayısı girilir.

 

Örnek:

 1. SN (enter) – Aplik Ekleme Komutunu çalıştır
 2. E (enter) – Etanj Aplik seçildi
 3. S (enter)- Lamba Sayısı girilecek
 4. 2 (enter) – Lamba sayısı girildi
 5. G (enter) – Lamba gücü girilecek
 6. 60 (enter) – Lamba gücü girildi

 

Bu örnekte E-2x60W lık aplik seçildi.

 

Anahtar Ekleme Komutu

 

a-)Görsel Menülerle Anahtar Ekleme

Normalde armatürden veya apliklerden duvara doğru hat çekilirken CTRL tuşuna basılı halde mouse duvara yaklaştırılıp tıklantığında çizim rehberindeki seçili anahtar çeşidi hattın ucuna eklenmektedir. Fakat bazen bu şekilde değil de manuel olarak anahtar eklenmek istenebilir.Bu durumda anahtar ekleme komutu kullanılır.

Anahtar ekleme komutu başlatıldığında çizim rehberinde anahtar çeşitleri yer alır.Kullanıcı bir anahtar çeşidini seçer ve ekleyeceği hata yaklaştırır.Hata yaklaştırıldığında eğer hata bağlı buat varsa anahtar sembolü buata kilitlenir eğer buat yoksa buat işareti görülür bunun anlamı anahtar eklendiğinde otomatik olarak buat eklenecek demektir.Eğer hattın uç kısmına yaklaştırılmışsa buat  sembolü kaybolur ve eklemede buat eklenmez.Eğer boş duvara yaklaştırılırsa buat işareti görünmez yani buat eklenmez fakat anahtar duvara 5 birim uzaklığa konumlanacaktır.Bu durumların hepsi Şekil 2.1.1-Y de verilmiştir.

 

 

 

Şekil 2.1.1-Y Anahtar ekleme komutunda fare imlecinin hata yaklaştırılması (üst sol resim), mouse imlecinin buata yaklaştırılması (üst sağ resim), hattın ucuna yaklaştırılması (alt sol resim) ve duvara yaklaştırılması (alt sağ resim).

Mouse imleci Şekil 2.1.1-Y deki durumlarından birisinde iken kullanıcı eğer tıklama yaparsa program kullanıcıdan anahtarın açısını girmesi istenir.

Anahtarın açısını direk mouse hareket ettirerek seçilebileceği gibi çizim rehberinden açı değeri girilerek de seçilebilir. Normalde çizim rehberinde açı girişi kısmı görünmez yalnız anahtar açı girilmesi istendiğinde görünür olmaktadır.Çizim rehberinde açı girildikten sonra mouse ile tıklama yapılır.Çizim rehberi penceresiyle girilen açı değerleri tek bir seferliktir , yani sonraki anahtar ekleme işleminde tekrardan açı değeri girilmelidir.

Ayrıca istenilirse çizim rehberine gerek duymadan da çizim modlarından Açısal Çizim modu açılarak da belirli açılarda örneğin 15,30,45,60 vb açılarda ayarlanabilir.Şekil 2.1.1-Z de Açısal Çizim modu ile anahtar açısı ayarlama görüntüsü verilmiştir.

 

 

Şekil 2.1.1-Z Anahtar eklerken Açısal Çizim modunda açısını ayarlama

 

Şekil2.1.1-Z de anahtarın açısı 135 dereceye ayarlanmıştır.Aynı şekilde farklı derecelere de ayarlanabilir.

İpucu:

FalcoCAD ile çalışırken bir çok durumda açı ayarlaması yapmanız gerekebilir bu tür durumlarda Açısal Çizim modunu kullanabilirsiniz.Açısal Çizim moduyla açı ayarlamak gayet kolaydır.

Anahtar açısını ayarladıktan sonra bir kez tıklanır ve anahtar eklenir.

 

b-)Komutlarla Anahtar Ekleme

Anahar eklemek için komut satırına SWITCH veya SW komutları girilir.Bu komutlar girildikten sonra komut satırı seçenekleri 2.1.1-AA daki gibidir.

 

 

Şekil 2.1.1-AA Anahtar ekleme komutu başlatıldığında komut satırı seçenekleri

 

Anahtar çeşitlerini seçmek için Tablo 2.1.1-E deki yardımcı komutlar kullanılır.

Tablo 2.1.1-E Anahtar ekleme komutunda anahtar çeşitleri için yardımcı komutlar