Zayıf Akım Elemanları

Zayıf akım elemanları olarak zil sembolleri bulunur.

Zil Sembolleri Komutu
Zil sembolleri eklemek için kullanılır.

a)Görsel Menülerle Zil Sembollerini Ekleme
Ribbon Menü>Elektrik Çizim>Zayıf Akım Elemanları>Zil Sembolleri menüsünden zil sembolleri komutu çalıştırılır.Bu komut çalıştırıldığında çizim rehberi penceresi Şekil 2.1.2-A ‘daki gibi görünecektir.

 

Şekil 2.1.2-A Zil sembolleri komutu çalıştırıldığında  çizim rehberinin görüntüsü

 

Eklenecek zil sembolü çizim rehberinden seçilir ve mouse imleci duvara veya zil tesisatı hattına yaklaştırılır.Şekil 2.1.2-B de mouse imleci zil tesisatı hattına yaklaştırıldığında ve tıklanıp zil sembolünün eklenmesi görülmektedir.

 

Şekil 2.1.2-B Zil sembolleri komutunda mouse imlecinin hata yaklaştırılması (Soldaki) ve yaklaştırıldıktan sonra tıklama sonucu zil sembolünün eklenmiş hali (Sağdaki)

Şekil 2.1.2-B de görüldüğü gibi zil sembolü hattın ortasına eklendiğinde buat otomatik olarak eklenmektedir.

Eğer mouse imleci zayıf akım hattına değil de duvara yaklaştırılsaydı buat eklenilmeyecek ve duvardan 5.0 birim uzağa eklenecekti.

 

b-)Komutlarla Zil Sembollerini Ekleme

Zil sembolleri için DOORBELL veya kısaca DB komutu çalıştırılır.Bu komut çalıştırıldığında komut satırı Şekil 2.1.2-C de olduğu gibi görünecektir.

 

 

Şekil 2.1.2-C Zil sembolleri komutu çalıştırıldığında komut satırındaki seçenekler

Şekil 2.1.2-C ‘de görüldüğü gibi DOORBELL komutunun tek bir seçeneği var o da sem çeşididir. Diğer komutlarda olduğu gibi sembol çeşidini değiştirmek için yardımcı komut kullanılır.Sembol çeşitleri için yardımcı komutların listesini Y yardımcı komutuyla öğrenilebilir.  Tablo 2.1.2-A ‘da zil sembol çeşitleri için yardımcı komutlar görülmektedir.

Tablo 2.1.2-A ‘da zil sembol çeşitleri için yardımcı komutlar