Eleman Kaydırma Komutu

Priz , pano veya anahtar gibi elemanları bazen bulunduğu konumdan eklenme yönüne doğru yani duvara dik veya karşı yönde duvardan uzaklaşacak şekilde 5 birim uzağa taşınmasını gerekebilir.Bunu yapmaktaki amaç örnek verilecek olunursa diyelim ki kuvvetli akım prizleri ve telefon ile tv prizleri duvarlara eklenmiş olsun.Bu durumda çizim işlemleri yapıldıktan sonra TV ve TEL diğer prizlerle duvarda aynı seviyede oldukları için üzerlerinden hatlar geçmiş olabilir böyle bir durumda prizler hattan 5 birim uzağa kaydırılır.

Kaydırma işlemi için Ribbon Menü>Elektrik Çizim>Çizim Araçları>Eleman Kaydır menüsünden eleman kaydırma komutu başlatılır.Komut başlatıldıktan sonra kaydırılacak eleman tıklanır. Her bir tıklamada eleman duvardan 5 birim uzaklaşır.

İpucu:

Hızlıca eleman kaydırmak için önce komutlardan çıkış yapılır sonra CTRL tuşu basılı iken eleman çift tıklanırsa 5 birim kaydırılmış olur.Kaydırmayı devam etmek için daha fazla tıklama yapılabilir.Birkez çift tıklayınca ikinci kaydırma için çift tıklanmaz çünkü kaydırma komutu ilk çift tıklamada başlatılır ve daha fazla kaydırma için tek bir tıklama yapılır.

Örnek için Şekil 2.2.2-A ya bakınız.

TV ve Tel prizlerinin 5 birim kaydırılmaları gerekir.

TV ve Tel prizlerine kaydırma işlemi uygulandıktan sonra

Şekil 2.2.2-A Örnek bir kaydırma işlemi

Eleman kaydırma komutunu ayrıca komut satırına ELMSLIDER veya kısaca ES komutuyla da başlatılabilir.