Ölçülendirme Komutları

Şekil 4-C Ribbon Menüde Standart Çizim sekmesi altında Ölçülendirme Komutları grubu