Hesaplar

Bu grupta elektrik hesapları yer alır.Bu hesaplar şunlardır:

Şekil 3-B Ribbon menüde Elektrik Hesap sekmesi altında yer alan Hesaplar grubu