Yeni Bir Proje Başlatma

Yeni bir proje çizimine başalamadan önce Yeni Proje Başlatma Sihirbazı ile oluşturulmalıdır. FalcoCAD Uygulama menüsünden veya mini araç çubuğundan “Yeni Proje Başlat”seçeneği ile Yeni Proje Başlatma Sihirbazı açılır.Şekil 1.5-A da Yeni Proje Başlatma Sihirbazı verilmiştir.

Şekil 1.5-A Yeni Proje Başlatma Sihirbazı

Şekil 1.5-A da görüldüğü sihirbazda önce mimari proje seçilir.Mimari proje seçildiğinde mimari projenin görüntüsü boş alanda gösterilir.

Sonra FLC dosyasının yolu seçilir. Dosyaların yolları seçildikten sonra ileri ile ikinci sayfaya geçilir. Sihirbazın ikinci sayfası Şekil 1.5-B de gösterilmiştir.

 

Şekil 1.5-B Yeni Proje Başlatma Sihirbazı ikinci sayfası

Yeni proje başlatma sihirbazında proje özellikleri girilir. Bu kısımda iki tür bilgi bulunur Genel Bilgiler, ve Proje Parametreleri. Genel bilgiler şunlardır:

  • Bodrum Kat Sayısı: Bu alana bodrum sayısı girilir.En fazla 10 kata bodrum katına kadar destekler.
  • Normal Kat Sayısı: Bu alana normal kat sayısı girilir.
  • Asma Kat Var mı: Asma kat varsa işaretlenir
  • Projenizde Yangın-Alarm Tesisatı var mı?:Eğer projede yangın alarm tesisatı olacaksa varsa işaretlenir.
  • Projenizde Acil-Aydınlatma Tesisatı var mı?:Eğer projede acil aydınlatma tesisatı varsa işaretlenir.

 

Bilgiler girildikten sonra Bitir düğmesine tıklanır ve projenin oluşması beklenir.Proje oluşuncaya kadar hiçbir işlem yapılmaz.