Ayarlar

Şekil 6.1-Ribbon menüde araçlar sekmesi altında bulunan ayarlar grubu

 

6.1.1 Proje Ayarları

Şekil 6.1.1-A da proje ayarları diyalog penceresi verilmiştir.

Şekil 6.1.1-A proje ayarları diyalog penceresi

Proje ayarları diyalog penceresinde elektrik projesindeki hesapları ve çizimi etkileyen ayarlar bulunmaktadır.
Bu diyalog penceresinde yer alan ayarlar şunlardır:

  • Bodrum kat sayısı: En fazla on kat olacak şekilde bodrum kat sayısı
  • Normal Kat Sayısı: Projedeki normal kat sayısı
  • Asma Kat Var mı?: Projede asma kat varsa işaretlenir
  • Projenizde Yangın-Alarm Tesisatı Var mı? : Eğer projede yangın alarm tesisatı varsa işaretlenir.
  • Projenizde Acil-Aydınlatma Tesisatı Var mı ? : Eğer projede acil aydınlatma tesisatı varsa işaretlenir.
  • Yapı Türü: Yapı türü girilir. Bu yapı türleri şunlardır: Apartman, Hastane , Okul/Büro

6.1.2 Program Ayarları

Program ile ilgili genel ayarlar yer alır. Şekil 6.1.2-A da program ayarları diyalog penceresi verilmiştir.

Şekil 6.1.2-A Program ayarları diyalog penceresi

Program ayarları diyalog penceresi üç kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar şunalardır:

  • Renk ve Stiller: Program üç adet renk teması sağlar bunlar Siyah, Mavi ve Gümüş temaları. Çizim alanı arka planı rengi olarak ise Siyah ve Beyaz renklerini desteklemektedir. Renk ve stil ile ilgili işlemlerin uygulanabilmesi için programın yeniden başlatılması gerekir.
  • Otomatik Yedekleme: Programda iki çeşit yedekleme mevcuttur normal yedeklemede belirli sürenin sonunda yedek dosyası güncellenir. Dakika olarak bu süre varsayılan olarak 3 dakikadır istenilirse değiştirilebilir. Çizim performansı açısından uzun sürelerin verilmesi daha makuldür. Çoklu yedeklemede ise yedekleme belirli sürelerde farklı dosyaya kaydedilir. Yani her geçen sürenin sonunda farklı isimde bir dosyaya kayıt yapılır. Bu durumda çok fazla dosya oluşabilir. Fakat önemli projelerde çoklu yedeklemenin kurtarma avantajları daha fazladır.

 

6.1.3 Komut Satırını Aç / Kapat:
Komut satırı çubuğunu açar veya kapatır

6.1.4 Katman Çubuğunu Aç /Kapat
Komut satırı çubuğu üzerinde yer alan aktif katman bilgileri açar  veya kapatır

6.1.5 Çizim Rehberini Aç /Kapat
Çizim rehberini açar veya kapatır