Araçlar

Şekil 6.2 Ribbon menüde araçlar sekmesi altında yer alan araçlar grubu

Bu grupta çizim gezgini yer almaktadır. Çizim gezgini ile proje kuş bakışı incelenebilir ,proje üzerinde gezilebilir veya büyütme ve küçültme  işlemleri gerçekleştirilebilir.Şekil 6.2-A da çizim gezgini penceresi verilmiştir.

Şekil 6.2-A Çizim gezgini penceresi

Çizim gezgini penceresinde alttaki üçgen sağa ve sola sürüklenerek küçültme ve büyütme işlemleri yapılabilir. Kırmızı çerçeveli dörtgen ile proje içinde dolaşılabilir.